Wyświetlanie 1–12 z 17 wyników

 • Promocja!
  Procesy sprzedażowe , Promocje produktów

  Obsługa reklamacji

  Opracowany model zawiera elementy takie jak analiza pisma, rozpatrzenie reklamacji i decyzję o jej zasadności, wysłanie odpowiedzi do Klienta oraz ewidencję zdarzeń reklamacyjnych.

 • Bez kategorii , Procesy e-commerce

  Procesy e-commerce

  Procesy e-commerce to zestaw procesów związany z obsługą e-commerce w firmie. Uwzględniając specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności oraz poziom informatyzacji, zakupione procesy można dopasować do własnych potrzeb.

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Inwentaryzacja

  Model inwentaryzacji magazynu to ogólny schemat kolejnych czynności, które powinny zostać zrealizowane w celu przeprowadzenia analizy stanu magazynu. Model zawiera czynności związane całym procesem inwentaryzacji magazynu. 

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Wybór dostawcy

  Model procesu wyboru dostawcy to ogólny schemat przebiegu wyboru dostawcy towarów. Docelowo model zakłada wybór dostawcy oferującego najbardziej optymalne warunki umowne oraz cenowe przy założeniu najwyższej jakości produktów. 

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Kontrola dostawców

  Model procesu kontroli Dostawców to ogólny schemat mający na celu wskazanie najbardziej istotnych czynności koniecznych do wykonania w celu weryfikacji jakości współpracy z dostawcami. Celem procesu jest przeprowadzenie kontroli.  

 • Bez kategorii , Procesy logistyczne

  Zamówienie towaru

  Proces zamówienia towaru to ciąg czynności niezbędnych do realizacji zamówienia od momenty zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez analizę potrzeb i optymalizację dostawy. Opracowany model ma na celu optymalizację składanych zamówień. 

 • Bez kategorii , Procesy logistyczne

  Przyjęcie dostawy

  Model procesu przyjęcia dostawy to ogólny schemat czynności niezbędnych do prawidłowego pod kątem systemowym oraz fizycznym odbioru dostawy towarów. Proces zawiera elementy analizy dokumentów przewozowych, weryfikacji fizycznej towaru.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Wysyłka zamówienia

  Model procesu wysyłki zamówienia opisuje kolejne wykonania kroki zamówienia. Model uwzględnia kolejne czynności, których realizacja jest niezbędna do wysłania towaru oraz wprowadzenia danych do systemów zarządzania magazynem.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Przesunięcia MM

  Proces przesunięć towarów i produktów pomiędzy magazynami służy zamodelowaniu czynności związanych z MM. Model zawiera grupę czynności do wykonania przesunięć MM identyfikując miejsca powstawania dokumentów.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy sprzedażowe

  Model procesu sprzedażowego

  Proces sprzedażowy to ogólny schemat przebiegu standardowego procesu sprzedaży od momentu planowania sprzedaży do nowej sprzedaży. Schemat ma na celu zobrazowanie przepływu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych etapach sprzedaży.

 • Modele procesów biznesowych , Procesy sprzedażowe

  Przygotowanie oferty handlowej

  Model procesu przygotowanie oferty handlowej to schemat przepływu zadań od momentu pojawienia się szansy sprzedażowej do ostatecznej decyzji. Opracowany model zawiera elementy: zebranie danych do oferty, przygotowanie, przedstawienie oferty i jej negocjację.

 • Procesy sprzedażowe , Produkty

  Przygotowanie i podpisanie umowy handlow...

  Model procesu przygotowanie i podpisanie umowy handlowej to schemat przepływu zadań od momentu zaakceptowania oferty handlowej do podpisania umowy handlowej. Opracowany model zawiera wszystkie niezbędne