Poszukiwanie szans sprzedażowych

1599,00 

Opis

Model procesu poszukiwanie szans sprzedażowych rozpisany jest w 11 krokach i ma swój początek w momencie otrzymania planu sprzedażowego przez pracowników Zespołu Handlowego. Zespół Handlowy odpowiedzialny jest za poszukiwanie szans sprzedażowych u istniejących Klientów poprzez pracę na portfelu obecnych Klientów oraz obsługę zapytań od Klientów a także za aktywne poszukiwanie nowych Klientów poprzez udział w targach i konferencjach, analizę rynku, udział w przetargach i kontakty osobiste. Na proces składają się również takie kroki jak ewidencja działań handlowych w bazie kontaktów, definiowanie potrzeb Klientów, weryfikację wiarygodności nowych Klientów oraz konsultowanie niestandardowych transakcji z Dyrektorem Działu Sprzedaży i docelowo rejestrację szansy sprzedażowej.
Procesami bezpośrednio powiązanymi z procesem uruchomienia umowy są przygotowanie oferty handlowej oraz udział w przetargach.
Głównym realizatorem procesu jest Dział Sprzedaży – Zespół Handlowy.

Uczestnicy procesu:

  • Klient
  • Dział Sprzedaży – Zespół Handlowy
  • Dział Sprzedaży – Dyrektor Działu Sprzedaży

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY SPRZEDAŻOWE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

11

ILOŚĆ AKTORÓW

3

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

2

POCZĄTEK PROCESU

Otrzymanie planu sprzedażowego

KONIEC PROCESU

Nowa szansa sprzedażowa