Wybór dostawcy

1599,00 

Opis

Proces wyboru dostawców prezentuje ciąg kolejnych czynności prowadzących do najbardziej optymalnego wyboru nowego dostawcy towarów. Opracowany model przewiduje analizę potrzeb sprzedażowych oraz produkcyjnych, a następnie w oparciu wyniki tej analizy przygotowanie zapytania ofertowego. Początkiem procesu jest potrzeba wyboru nowego dostawcy, która pojawić się może z powodu wprowadzania nowego produktu, rozwiązania umowy z poprzednim dostawcą lub chęcią poprawy warunków umownych.
Głównym realizatorem jest Dział Logistyki, który wspierany jest przez Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży.
Proces stanowi jedno z opcjonalnych zakończeń procesu Okresowa kontrola Dostawców.

Uczestnicy procesu:

  • Dział Logistyki – Zespół Obsługi Dostawców
  • Dział Produkcji
  • Dział Sprzedaży
  • Firma zewnętrzna

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY LOGISTYCZNE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

8

ILOŚĆ AKTORÓW

4

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Potrzeba wyboru dostawcy

KONIEC PROCESU

Dostawca wybrany