Przyjęcie dostawy

1599,00

Opis

Proces przyjęcia dostawy opisuje kolejne czynności wymagane do odbioru towaru od dostawcy przy założeniu weryfikacji i analizy dostarczonych produktów. Proces rozpoczyna się w momencie dotarcia dostawy do magazynu, natomiast uważa się go za zakończony w momencie jej przyjęcia. Swoim zakresem opracowany model porusza kwestię analizy dokumentu przewozowego, wstępnej weryfikacji dostawy oraz wprowadzenia i alokacji towarów na magazyn. Model uwzględnia również przepływy komunikatów wymaganych do analizy występujących błędów oraz rozbieżności dostawy.
Głównym realizatorem procesu jest Magazyn, który wspierany jest w swoich działaniach przez Zespół Obsługi Dostawców

Uczestnicy procesu:

  • Dział Logistyki – Zespół Obsługi Dostawców
  • Dział Logistyki – Magazyn
  • Firma zewnętrzna

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY LOGISTYCZNE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

16

ILOŚĆ AKTORÓW

3

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Planowana dostawa

KONIEC PROCESU

Dostawa przyjęta