Model procesu sprzedażowego

999,00 

Proces sprzedażowy to ogólny schemat przebiegu standardowego procesu sprzedaży od momentu planowania sprzedaży do nowej sprzedaży. Schemat ma na celu zobrazowanie przepływu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych etapach sprzedaży.

Opis

Model procesu sprzedażowego rozpisany jest w 9 krokach i rozpoczyna się w momencie planowania sprzedaży przez Dyrektora Działu Sprzedaży na podstawie danych historycznych i obecnej strategii firmy. Jest realizowany przez poszczególne jednostki Działu Sprzedaży – Zespół Handlowy odpowiada za poszukiwanie szans sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych i ich negocjację oraz zebranie danych i dokumentów do umowy handlowej, Zespół Kontraktów i Wycen wspiera Zespół Handlowy w przygotowaniu niestandardowych ofert handlowych oraz przygotowuje i koordynuje czynności związane z podpisaniem kontraktu handlowego i uruchomieniem umowy.
Procesami bezpośrednio powiązanymi z procesem sprzedaży w firmie produkcyjnej jest proces produkcji a w firmie usługowej zapewnienie ciągłości usług. Procesami powiązanymi będą również procesy finansowe w zakresie przyznawania kredytów kupieckich, windykacji należności, czy fakturowanie.

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY SPRZEDAŻOWE