Kontrola dostawców

1599,00 

Model procesu kontroli Dostawców to ogólny schemat mający na celu wskazanie najbardziej istotnych czynności koniecznych do wykonania w celu weryfikacji jakości współpracy z dostawcami. Celem procesu jest przeprowadzenie kontroli.  

Opis

Proces okresowej kontroli dostawców jest przebiegiem informacji dotyczących przeprowadzania kontroli jakości współpracy z aktualnymi dostawcami towarów.
Celem procesu jest przeprowadzenie kontroli jakości towarów i obsługi dostaw oraz podjęcie decyzji o dalszej współpracy. Kontrola powinna odbywać się zgodnie z opracowanym harmonogramem w związku z czym proces rozpoczyna nadejście terminu wykonania przeglądu. Koniec procesu następuje po zakończonej kontroli dostawców, której efektem może być przedłużenie umowy z aktualnym dostawcą lub przejście do procesu Wybór dostawcy.
Głównym realizatorem procesu jest Zespół Obsługi Dostawców w Dziale Logistyki, który wspierany jest przez Magazyn oraz Zespół Jakości Działu Produkcji.

Uczestnicy procesu:

  • Dział Logistyki – Zespół Obsługi Dostawców
  • Dział Logistyki – Magazyn
  • Dział Produkcji – Zespół Jakości
  • Firma zewnętrzna

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY LOGISTYCZNE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

8

ILOŚĆ AKTORÓW

4

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Termin wykonania przeglądu dostawców

KONIEC PROCESU

Okresowa kontrola dostawców przeprowadzona