Przesunięcia MM

1599,00 

Proces przesunięć towarów i produktów pomiędzy magazynami służy zamodelowaniu czynności związanych z MM. Model zawiera grupę czynności do wykonania przesunięć MM identyfikując miejsca powstawania dokumentów.  

Opis

Proces dotyczący przesunięć międzymagazynowych zawiera zdefiniowany ciąg czynności, którego celem jest dokonanie przesunięcia zarówno od strony fizycznej jak i systemowej. Początkiem opracowanego modelu jest identyfikacja produktu/ów do przesunięcia, natomiast koniec definiowany jest w momencie jego wykonania. Kolejne czynności uwzględniają odbiór zgłoszenia, przygotowanie towaru do przesunięcia, opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz fizyczną wysyłkę produktów. W trakcie dokonywania przesunięć istotną kwestią są przepływy komunikacji pomiędzy magazynami oraz właściwe wprowadzenie danych do systemów magazynowych oraz księgowych.

Głównym realizatorem procesu jest Magazyn, który w trakcie jego trwania współpracuje z Działem Księgowym.

Uczestnicy procesu:

  • Dział Logistyki – Magazyn
  • Dział Logistyki – Magazyn_2
  • Dział Logisytki – Dyrektor Działu Logistyki
  • Dział Fianasowy – Zespół Księgowości

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY LOGISTYCZNE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

8

ILOŚĆ AKTORÓW

4

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Identyfikacja towaru w innym magazynie

KONIEC PROCESU

Produkt przeniesiony