Przygotowanie oferty handlowej

1599,00 

Model procesu przygotowanie oferty handlowej to schemat przepływu zadań od momentu pojawienia się szansy sprzedażowej do ostatecznej decyzji. Opracowany model zawiera elementy: zebranie danych do oferty, przygotowanie, przedstawienie oferty i jej negocjację.

Opis

Model procesu przygotowania oferty handlowej rozpisany jest w 7 krokach i rozpoczyna się w momencie pojawienia się szansy sprzedażowej – Klienta zainteresowanego przygotowaniem oferty. Sekwencja kroków prowadzi proces przez uczestników odpowiedzialnych za kolejne jego etapy. Zespół Handlowy odpowiedzialny jest zebranie danych szczegółowych niezbędnych do przygotowania oferty oraz jej sporządzenie, przedstawienie Klientowi i ewentualne negocjacje.
Procesami bezpośrednio powiązanymi z procesem przygotowania oferty handlowej są przygotowanie i podpisanie umowy handlowej.
Głównym realizatorem procesu jest Dział Sprzedaży – Zespół Handlowy.

Uczestnicy procesu:

  • Klient
  • Dział Sprzedaży – Zespół Handlowy
  • Dział Sprzedaży – Dyrektor Działu Sprzedaży
  • Dział Sprzedaży – Zespół Kontraktów i Wycen

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY SPRZEDAŻOWE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

7

ILOŚĆ AKTORÓW

4

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Klient zainteresowany ofertą

KONIEC PROCESU

Oferta handlowa przygotowana i zaakceptowana