Inwentaryzacja

1599,00 

Model inwentaryzacji magazynu to ogólny schemat kolejnych czynności, które powinny zostać zrealizowane w celu przeprowadzenia analizy stanu magazynu. Model zawiera czynności związane całym procesem inwentaryzacji magazynu. 

Opis

Proces inwentaryzacji magazynu jest przebiegiem kolejnych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji stanu magazynu. Opracowany model zakłada opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji, wybór komisji inwentaryzacyjnej oraz odpowiedni podział zadań pomiędzy pracowników. W oparciu o plan inwentaryzacji realizowany jest spis z natury, a następnie porównanie danych i wyjaśnianie niezgodności. Proces kończy się w momencie opracowania wniosków poinwentaryzacyjnych i zakończeniu danej inwentaryzacji.
Realizatorem procesu jest Dyrektor Działu Logistyki, który odpowiada za opracowanie planu oraz analizę wniosków oraz pracownicy Magazynu, którzy dokonują fizycznej inwentaryzacji. Wsparciem do procesu oraz konsultantem jest Zespół Księgowy Działu Finansowego.

Uczestnicy procesu:

  • Dział Logistyki – Dyrektor Działu Logistyki
  • Dział Logistyki – Magazyn
  • Dział Finansowy – Zespół Księgowości

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY LOGISTYCZNE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

12

ILOŚĆ AKTORÓW

3

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

0

POCZĄTEK PROCESU

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji

KONIEC PROCESU

Inwentaryzacja przeprowadzona