Zamówienie towaru

1599,00 

Proces zamówienia towaru to ciąg czynności niezbędnych do realizacji zamówienia od momenty zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez analizę potrzeb i optymalizację dostawy. Opracowany model ma na celu optymalizację składanych zamówień. 

Opis

Proces zamówienia towaru jest ogólnym schematem opisującym czynności wymagane do prawidłowego złożenia zamówienia oraz procesowania w związku z tym konsekwencji księgowych i magazynowych. Opracowany model rozpoczyna się w momencie zidentyfikowania potrzeby dokonania zamówienia wynikającego z konieczności uzupełnienia stanów magazynowych lub zamówienia towarów w związku z nowym zamówieniem. Koniec procesu następuje w momencie złożenia zamówienia, który poprzedzony jest obsługą dokumentacji oraz zapłatą za zamówienie. Istotnym elementem modelu są przepływy komunikatów występujące pomiędzy Zespołem Obsługi Dostawców, Magazynem oraz Zespołem księgowym.

Głównym realizatorem procesu jest Zespół Obsługi Dostawców w Dziale Logistyki.

Uczestnicy procesu:

  • Dział Logistyki – Magazyn
  • Dział Logistyki – Zespół Obsługi Dostawców
  • Dział Logistyki – Dyrektor Działu Logistyki
  • Dział Finansowy – Zespół Płatności
  • Firma zewnętrzna

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY LOGISTYCZNE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

11

ILOŚĆ AKTORÓW

5

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Potrzeba zamówienia towaru

KONIEC PROCESU

Towar zamówiony