Udział w przetargach

1599,00 

Opis

Model procesu udziału w przetargach rozpisany jest w 7 krokach i rozpoczyna się od analizy ogłoszonych przetargów. Sekwencja kroków prowadzi proces przez uczestników odpowiedzialnych za kolejne jego etapy. Zespół Handlowy odpowiedzialny jest za poszukiwanie szans sprzedażowych w postępowaniach przetargowych i przygotowanie rekomendacji handlowych w zakresie udziału w przetargu. Zespół Kontraktów i Wycen odpowiedzialny jest za analizę SIWZ i przygotowanie rekomendacji biznesowej udziału w przetargu. W przypadku pozytywnej rekomendacji tworzy i składa dokumentację przetargową oraz monitoruje przebieg postępowania. W przypadku skomplikowanych postępowań w procesie uczestniczy również Dział Prawny w zakresie wsparcia w przygotowaniu dokumentacji i kontraktu.
Procesem bezpośrednio powiązanym z procesem udziału w przetargach jest przygotowanie i podpisanie umowy handlowej.
Głównym realizatorem procesu jest Dział Sprzedaży – Zespół Kontraktów i Wycen oraz Zespół Handlowy.

Uczestnicy procesu:

  • Dział Sprzedaży – Zespół Handlowy
  • Dział Sprzedaży – Zespół Kontraktów i Wycen
  • Dział Prawny

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY SPRZEDAŻOWE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

7

ILOŚĆ AKTORÓW

3

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Poszukiwanie szans sprzedażowych w przetargach

KONIEC PROCESU

Podpisany kontrakt