Planowanie sprzedaży

1599,00 

Model procesu planowanie sprzedaży rozpisany jest w 7 krokach i rozpoczyna się w momencie terminu ustalania rocznego budżetu sprzedaży. Procesy powiązane to: poszukiwanie szans sprzedażowych i rozliczanie premii handlowej.

Opis

Model procesu planowanie sprzedaży rozpisany jest w 7 krokach i rozpoczyna się w momencie terminu ustalania rocznego budżetu sprzedaży. Odpowiedzialność za ten proces spoczywa w dużej mierze na Dyrektorze Działu Sprzedaży, który na podstawie danych historycznych dostępnych w systemie lub dostarczonych przez Dział Kontrolingu oraz informacji o aktualnych planach strategicznych firmy sporządza plan sprzedażowy, zatwierdza go z Zarządem a następnie dzieli na indywidualne plany poszczególnych handlowców, które monitoruje i weryfikuje w cyklicznych okresach.
Procesami bezpośrednio powiązanymi z procesem przygotowania oferty handlowej są poszukiwanie szans sprzedażowych i rozliczanie premii handlowej.
Głównym realizatorem procesu jest Dyrektor Działu Sprzedaży.

Uczestnicy procesu:

  • Zarząd
  • Dział Sprzedaży – Dyrektor Działu Sprzedaży
  • Dział Finansowy – Zespół Kontrolingu

Produkt zawiera:

  • Diagram procesu w formacie .vpp
  • Legendę elementów w formacie .vpp
  • Opis procesu w formacie .doc
  • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

Informacje dodatkowe

RODZAJ

PROCESY SPRZEDAŻOWE

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

7

ILOŚĆ AKTORÓW

3

ILOŚĆ PROCESÓW POWIĄZANYCH

1

POCZĄTEK PROCESU

Termin przygotowania budżetu

KONIEC PROCESU

Budżet sprzedażowy realizowany zgodnie z planem