Szkolenie „Standardy skutecznego działania”

1800,00 

Celem szkolenia jest praktyczne poznanie i zrozumienie przez uczestników 7 nawyków skutecznego działania w oparciu o metody S. R. Covey’a. Praca z praktycznymi narzędziami rozwijającymi 7 nawyków skutecznego działania. Podniesienie skuteczności realizacji własnych działań.

Szkolenie jest adresowane do pracowników małych i średnich firm chcących rozwinąć swoje techniki efektywności osobistej. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników warsztatu samochodowego działającego w ramach autoryzacji Bosch.

Prowadzącym jest konsultant, doradca i trener. Ekspert od doskonalenia organizacji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Trener z ponad 20-letnią praktyką w prowadzeniu różnorodnych szkoleń, wykładów i prezentacji. Posiada certyfikaty dotyczące zarządzania projektami, zarządzania jakością, norm dotyczących szkoleń oraz tytuł IBM Certified Instructor.

Forma prowadzenia usługi: Zajęcia stacjonarne. Warsztaty, prezentacje, sesje pytań i odpowiedzi. Ćwiczenia i gry. Twórcze myślenie, burze mózgów, praca w małych grupach. Obserwacja pracy, informacja zwrotna.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy z zakresu szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin.

Opis

Program szkolenia „Standardy skutecznego działania”

Moduł I (9:00-11:00)

  • Proaktywność w kontaktach z klientem
  • Rozpoczynanie działania z wizją końca

Moduł II (11:15-12:30)

  • Priorytety dla zadań – najpierw rzeczy najważniejsze
  • Myślenie w kategoriach wygrana-wygrana

Przerwa na lunch (12:30-13:00)

Moduł III (13:00-14:45)

  • Skuteczność – najpierw zrozumieć, później być zrozumianym
  • Synergia w działaniach

Moduł IV (15:00-16:45)

  • Ostrzenie piły
  • Zastosowanie skutecznych standardów w organizacji

Podsumowanie szkolenia.

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów