Szkolenie „Skuteczne techniki motywowania”

1800,00 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb motywacyjnych, zastosowanie narzędzi mo-tywacyjnych, budowanie nawyków i tworzenie komunikatów motywacyjnych.

Szkolenie jest adresowane do pracowników małych i średnich firm chcących poznać nowoczesne koncepcje odnoszące się do tematu motywacji. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników warsztatu samochodowego działającego w ramach autoryzacji Bosch.

Prowadzącym jest konsultant, doradca i trener. Ekspert od doskonalenia organizacji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Trener z ponad 20-letnią praktyką w prowadzeniu różnorodnych szkoleń, wykładów i prezentacji. Posiada certyfikaty dotyczące zarządzania projektami, zarządzania jakością, norm dotyczących szkoleń oraz tytuł IBM Certified Instructor.

Forma prowadzenia usługi: Zajęcia stacjonarne. Warsztaty, prezentacje, sesje pytań i odpowiedzi. Ćwiczenia i gry. Twórcze myślenie, burze mózgów, praca w małych grupach. Obserwacja pracy, informacja zwrotna.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy z zakresu szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin.

Opis

Program szkolenia „Skuteczne techniki motywowania”

Moduł I (9:00-11:00)

  • Koncepcje dotyczące motywacji
  • Zastosowanie 12 pytań Gallupa

Moduł II (11:15-12:30)

  • Wybrane techniki motywacyjne

Przerwa na lunch (12:30-13:00)

Moduł III (13:00-14:45)

  • Kotwice kariery – co motywuje do pracy
  • Koncentracja na wykonywanym działaniu

Moduł IV (15:00-16:45)

  • Efekt Pigmaliona
  • Dobór odpowiednich narzędzi motywowania

Podsumowanie szkolenia.

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów