Szkolenie „Zarządzanie serwisem samochodowym”

3200,00 

Celem szkolenia pozyskanie wiedzy jak zoptymalizować koszty i zwiększyć marżowość serwisu mechanicznego, jak zminimalizować nieprzepracowane godziny w grafiku serwisu i zwiększyć produktywność, jak usprawnić pracę działu części zamiennych, jak zacząć planować liczbę sprzedanych roboczogodzin.

Szkolenie jest adresowane do właścicieli warsztatów samochodowych, kierowników działów serwisu. Szkolenie dedykowane dla warsztatu samochodowego działającego w ramach autoryzacji Bosch. Uczestnicy: właściciel zarządzający.

Prowadzącym jest konsultant ASE Global, zdobywał doświadczenie w branży dealerskiej bezpośrednio pracując na różnych stanowiskach w stacjach dealerskich w Polsce i zagranicą. Od 2000 roku związany z Grupą PGD, przechodząc przez różne szczeble struktury zarządczej w tym Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu PGD. Odpowiedzialny za strategię i całą działalność operacyjną firmy. Realizuje dedykowane indywidualne konsultacje, programy naprawcze i projekty szkoleniowo – coachingowe dla właścicieli i kadry kierowniczej w branży samo-chodowej.

Forma prowadzenia usługi: Zajęcia stacjonarne. Warsztaty, prezentacje, sesje pytań i odpowiedzi. Twórcze myślenie, burze mózgów, praca w małych grupach. Obserwacja pracy, informacja zwrotna.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy z zakresu szkolenia.

Czas trwania: 16 godzin.

Opis

Program szkolenia „Zarządzanie serwisem samochodowym”

Dzień 1

Moduł I (9:00-11:00)

 • Ilu doradców, ilu mechaników – jakie są optymalne proporcje zatrudnienia?
 • Optymalizacja kosztów i zwiększenie zysków w serwisie

Moduł II (11:15-12:30)

 • Przygotowanie budżetu w oparciu o twarde dane i wskaźniki

Przerwa na lunch (12:30-13:00)

Moduł III (13:00-14:45)

 • Zwiększanie ilości sprzedawanych roboczogodzin – minimalizacja buforów w grafiku

Moduł IV (15:00-17:00)

 • Planowanie sprzedaży w serwisie
 • Planowanie ilości sprzedanych roboczogodzin

Dzień 2

Moduł I (9:00-11:00)

 • System pracy zmianowej optymalny dla serwisu
 • Jak wybrać mistrza serwisu?

Moduł II (11:15-12:30)

 • Jak ułożyć system wynagrodzeń, parametry rozliczania pracy?

Przerwa na lunch (12:30-13:00)

Moduł III (13:00-14:45)

 • Usprawnienie systemu zapisów do serwisu

Moduł IV (15:00-16:45)

 • Jaki jest dobry wskaźnik rotacji w dziale części, w czym pomoże pre-picking?
 • Jak się pozbywać nadmiernych stanów magazynów?

Podsumowanie szkolenia.

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów