Audyt funkcjonowania organizacji

6500,00 

Zakres audytu obejmuje następujące zadania:

 • Podstawowa analiza finansowa w oparciu o podstawowe wskaźniki finansowe
 • Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa
 • Diagnoza kluczowych problemów z jakimi boryka się firma
 • Zdefiniowanie kluczowych potrzeb w odniesieniu do kluczowych barier/problemów
 • Produkt końcowy:
  • Raport z przeprowadzonego audytu
  • Prezentacja wyników audytu

Opis

Zakres usługi audytu funkcjonowania organizacji obejmuje:

 • Podstawowa analiza wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
  • Analiza płynności finansowej
  • Analiza możliwości inwestycyjnych
  • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 • Ocena dojrzałości organizacji
  • Diagnoza w obszarze organizacji
  • Diagnoza w obszarze prawnym
  • Diagnoza w obszarze finansowym
  • Diagnoza w obszarze strategii
 • Analiza SWOT-TOWS
 • Określenie potencjału technicznego przedsiębiorstwa
 • Określenie z jakich standardów i modeli biznesowych korzysta firma
 • Diagram Business Canvas Model
 •  Zdefiniowanie kluczowych potrzeb w odniesieniu do kluczowych barier/problemów
  • Określenie potrzeb zmian w obszarze organizacji firmy, strategii działania
  • Określenie zmian w odniesieniu do organizacji pracy
  • Wnioski z analizy podstawowych wskaźników finansowych (dotyczy podmiotów prowadzących pełne księgi)

Audyt kończy się raportem.

Uwagi dotyczące zakupu usługi:

 1. Po zakupie usługi do pobrania będzie umowa o poufności, oraz umowa realizacyjna, którą należy wypełnić i przesłać podpisaną w wersji elektronicznej lub w formie skanu.
 2. W przypadku uwag do treści umowy o poufności lub umowy realizacyjnej należy skontaktować się z koordynatorem serwisu poprzez adres e-mail: das@novapraxis.pl.
 3. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia audytu, jego przebieg oraz zakres zostanie uzgodniony niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel:+48122002955 lub mailowo na adres das@novapraxis.pl

Informacje dodatkowe

CZAS_TRWANIA

2 tygodnie

PRODUKT

Raport z audytu organizacji