Szkolenie “Podstawy zarządzania spółką dla sukceso...

2199,00 

Szkolenie “Podstawy zarządzania spółką dla sukcesorów” – wersja stacjonarna
Szkolenie jest dla osób, których rodzice prowadzą biznes rodzinny w formie JDG i stoją teraz przed dylematem czy przekształcić swój biznes w spółkę czy też nie.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają przejąć biznes rodzinny.

Zapraszamy również na szkolenie osoby, które chcą założyć spółkę typu startup i szukają wiedzy jak do tego podejść.

Trenerem jest osoba będąca absolwentem studiów Executive MBA, członek zarządu wielu spółek, prezes zarządu od ponad 12 lat.

Osoby otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie podstawowej wiedzy o sposobie działania sp. z o.o.

 

Cena promocyjna  1900 zł netto dla uczestników projektu “Sukcesja firm rodzinnych – przejście między generacjami”

 

Opis

Progam szkolenia “Podstawy zarządzania spółką dla sukcesorów” (forma stacjonarna):

Dzień 1 (9:30 – 17:00)

 1. Wprowadzenie do różnych form prawnych przesiębiorstw
 • Kluczowe różnice między JDG a innymi formy prawne (sp. z o.o., sp. j., sp. k.)
 • Zakres odpowiedzialności właścicieli a osób zarządzających
 • Akty prawne dotyczące sp. z o.o. (KSH, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych)
 • Podstawowe różnice w formie opodatkowania różnych form prawnych
 • Umowa spółki – dlaczego jest tak ważna?
 • Uchwały zgromadzenia wspólników a uchwały zarządu
 • Przewodnik po portalu rejestr.io i wyszukiwarce KRS – czyli jak sprawdzić konkurencję?
 1. Organizacja firm
 • Organizacja spółki: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd, Prokurenci, Rada Nadzorcza
 • 5 najważniejszych obszarów zarządzania firmą: Zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, Finanse, Sprzedaż, HR.
 • Rodzaje struktur organizacyjnych
 • Kiedy możemy a kiedy musimy podzielić się władzą w przedsiębiorstwie
 • Różnica między właścicielem (JDG) a prezesem i członkami zarządu (sp. z o.o.)
 • Różne formy zatrudnienia w spółkach
 • Etyka w biznesie a ramy prawne działania w spółce – czyli granica działania na szkodę spółki
 • Nowoczesne modele zarządzania firmami

Przerwa lunchowa (13:00 – 13:30)

 1. Finanse
 • Struktura Bilansu, Rachunku Zysków i Strat (RZiS)
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – podstawowe wskaźniki finansowe
 • Obliczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 • Podział zysku – czy tylko dywidenda jest jedynym rozwiązaniem?
 • Przesłanki do upadłości sp. z o.o. (modele prognozujące upadłość spółki)
 • Metody monitoringu nierzetelnych kontrahentów
 1. Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie firmą – co to właściwie znaczy?
 • Rola Prezesa i członków zarządu
 • Budowanie struktury organizacyjnej
 • Role w projektach/organizacji a zajmowane stanowisko
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie ryzykiem – czyli jak zapobiegać a nie rozwiązywać powstające konflikty w firmie
 • Narzędzia wspierające zarządzanie firmą

Dzień 2 (9:00 – 16:30)

 1. Workshop 1 – Model biznesowy i sposób sprzedaży
 • Kim są moi klienci?
 • Komu sprzedaję produkt/usługę, a kto jest odbiorcą moich produktów.usług?
 • Sposób prezentacji
 • Znaczenie marki
 • Znaczenie Social Media w procesie sprzedaży
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Do wyboru przez uczestników: Workshop 2A – Rekrutacja pracownika lub Workshop 2B – Delegowanie zadań

 1. Workshop 2A – Rekrutacja pracownika
 • Proces rekrutacji
 • Formy zatrudenia
 • System motywacyjny
 • Pożegnanie się z pracownikiem
 1. Workshop 2B – Delegowanie zadań
 • Model komunikacji
 • Delegowanie zadań – podstawowe zasady
 • Opóźnienie i zamieszanie – i co dalej?
 • Eskalacja problemów

Przerwa lunchowa (13:30 – 14:00)

 1. Workshop 3 – Negocjacje (dwa zespoły)
 • Poznaj przeciwnika
 • Strategia negocjacji
 • Czynniki decydujące o sukcesie
 • Negocjacje przed kamerą
 1. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów
 • Podsumowanie programu szkoleniowego

 

 

Informacje dodatkowe

Ilość godzin

8+ konsultacje indywidualne po szkoleniu (4h)

Może spodoba się również…