Narzędzie do oceny kondycji firmy – WIN

499,00

Narzędzie niezbędne do weryfikacji kondycji finansów w każdej spółce prawa handlowego. Odpowiednie wyliczenia jak i interpretacja wskaźników pozwalają szybko ocenić kondycję finansów naszą oraz kontrahentów [WINDOWS].

Opis

Charakterystyczną cechą analizy finansowej jest możliwość przeprowadzania jej w różnych warunkach stabilności biznesu przy określonej powtarzalności. Celem tego jest uzyskanie obecnego obrazu stanu przedsiębiorstwa, który przekłada się na lepszą predyspozycję do podejmowania trafnych decyzji dotyczących bieżących jak i przyszłych inwestycji. Symulacja opłacalności podjęcia danego przedsięwzięcia, przy założeniu przewidywanych wyników jest nieodłączną częścią pozyskiwania przewagi na tle konkurencji przy przeprowadzanych rozmowach i negocjacjach.

Wariant kalkulacyjny:

I etapem odpowiedniego przeprowadzenia samodzielnej analizy finansowej jest uzupełnienie danych dotyczące bilansu (aktywa i pasywa spółki). Wpisywane dane mogę być wartościami kwartalnymi lub rocznymi w zależności od rozpiętości okresu jaki chcemy zasymulować. Arkusz automatycznie zaprezentuje graficzną postać struktury bilansu.

II etapem analizy jest uzupełnienie arkusza syntetycznymi danymi dotyczącymi zestawienia operacji finansowych przedsiębiorstwa. Zaprezentowana różnica między przychodami a kosztami obrazuje wynik finansowy jednostki niezbędny do wyliczenia poszczególnych wskaźników finansowych.

III etap jest przeznaczony na weryfikację otrzymanych wyników poszczególnych wskaźników finansowych. Niezależnie od rozpatrywanego wskaźnika finansowego, należy rozumieć znaczenie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, które zostały uwzględnione w jego konstrukcji. W tym celu została utworzona dodatkowa funkcja produktu mająca za zadanie przedstawienie znaczenia poszczególnych wskaźników wraz z interpretacją uzyskanego wyniku. Dodatkowo, należy dokładnie zapoznać się z istotą danej miary oraz rozumieć jakiego aspektu działalności przedsiębiorstwa ona dotyczy.

Wraz z arkuszem obliczeniowym dołączony jest szablon prezentacyjny Power Point, który jest kompatybilny z wprowadzanymi danymi.  Służy on do estetycznego ukazania otrzymanych wyliczeń w formie  multimedialnej prezentacji.

 

Należy pamiętać, że w celu prawidłowego działania arkusza kalkulacyjnego, należy włączyć opcje makra podczas uruchamiania programu. Jest to warunek konieczny do tworzenia modeli predykcyjnych. 

Informacje dodatkowe

ARKUSZ KALKULACYJNY

NARZĘDZIA ANALITYCZNE