Promocja!

Szkolenie „Analiza wskaźników finansowych dla firm s...

1 200,00 

Szkolenie dla właścireli małych firm oraz osób zarządzających średnimi firmami, które stoją przed dylematem jaką strategię przyjąć w odniesieniu do ryzyk lub szans wywołanych skutkami pandemii.

Zapraszamy również na szkolenie osoby, które chcą założyć spółkę typu startup i szukają wiedzy nt. zarządzania finansami spółki.

Trenerem jest osoba będąca absolwentem studiów MBA, i która od strony praktycznej pokaże jak wykorzystać wiedzę nt. finansów przedsiebiorstwa do podejmowania decyzji.

 

Kategoria:

Opis

1. Struktura dokumentów finansowych

 • Omówienie struktury Bilansu i RZiS
 • Omówienie znaczenia podstawowych wskaźników finansowych (płynność, zwrot z inwestycji)
 • Wyliczenie zapostrzebowania na kapitał obr
 • Omówienie narzędzia do analizy wskaźnikowej PFI
 • Warsztat 1 – Przypadek firmy rozwijającej się organicznie

2. Omówienie wpływu inwestycji na finanse spółki

 • Wpływ subwencji, kredytu, inwestora na finanse spółki
 • Wpływ wartości niematerialnych i prawnych na finanse
 • Jak wyliczyć optymalny poziom inwestycji w firmie?
 • Ulga B+R
 • Warsztat 2 – Przypadek firmy silnie rozsnącej

3. Budżetowanie

 • Jak budżetować koszty kontraktów, jeśli nie wiadomo, czy kontrakty zostaną podpisane?
 • Koszty stałe i koszty zmienne
 • Warsztat 3 – Omówienie przypadku utraty płynności finansowej (klient nie zapłaci w terminie)
 • Podsumowanie wyników z poszczególnych warsztatów
 • Test sprawdzający

Możliwość dofinansowania szkolenia poprzez bazę usług rozwojowych BUR (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

 

 

Informacje dodatkowe

Ilość godzin

16