Proces na zamówienie

5500,00

Proces na zamówienie to produkt dla firm, których model biznesowy jest w jakimś obszarze nietypowy i nie można go dopasować do danego wzorca. Modelujemy wybrany proces uwzględniając jego specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności.

Opis

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy produkt, który pozwala opracować we współpracy z klientem mapę procesu opisującą jego dowolny fragment przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie jest dedykowane dla małych firm, które odczuwają potrzebę uporządkowania działania swojej firmy, ale nie chcą uruchamiać całego projektu doradczego a jedynie zoptymalizować jeden fragment działania firmy.

 

W cenie zamówienia, klient otrzymuje półroczną subskrypcję do narzędzia  Visual Paradigm w wersji Modeler.  

Proces na zamówienie obejmuje do 7 uczestników procesu, np:

 • Klient
 • Dyrektor Działu sprzedaży
 • Księgowa
 • Obsługa klienta

Proces na zamówienie zawiera do 30 czynności i punktów decyzyjnych  jakie można zamieścić na jednej mapie, uwzględniając czynności oraz punkty decyzyjne. Ważne jest aby cały proces miał wyodrębniony początek i koniec procesu oraz właściciela procesu (jawnego lub niejawnego).

 

Uwagi dotyczące zakupu usługi:

 1. Po zakupie usługi do pobrania będzie umowa o poufności oraz umowa realizacyjna, którą należy wypełnić i przesłać podpisaną w wersji elektronicznej lub w formie skanu.
 2. W przypadku uwag do treści którejkolwiek umowy należy skontaktować się z koordynatorem serwisu poprzez adres e-mail: das@novapraxis.pl.
 3. Szczegóły dotyczące realizacji usługi analizy procesu, jego przebieg oraz zakres zostanie uzgodniony niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel:+48122002955 lub mailowo na adres das@novapraxis.pl

 

Sposób realizacji usługi obejmuje następujące działania:

 1. W komentarzu do zakupu trzeba nakreślić czego ma dotyczyć proces lub po zakupie i otrzymaniu numeru zamówienia przesłać opis czego ma dotyczyć proces na adres das@novapraxis.pl
 2. Po zakupie usługi nasi konsultanci kontaktują się z klientem w celu ustalenia do 3 spotkań analitycznych niezbędnych do  opisania procesu (zazwyczaj jest to czas niezbędny do poznania otoczenia procesu oraz zidentyfikowania aktorów, zbioru czynności, listy czynności)
 3. Do 7 dni roboczych analitycy przesyłają pierwszą wersję procesu do weryfikacji
 4. Klient przekazuje swoje uwagi w terminie do 3 dni roboczych
 5. Końcowa wersja z uwzględnionymi uwagami zostanie przesłana wraz z plikiem źródłowym w formacie .vpp, opisem procesu w formacie PDF,
 6. Wsparcie naszych analityków w imporcie otrzymanych plików do programu Visual Paradigm.
 7. Wsparcie naszych analityków (do 4 godzin) w celu dalszego rozwoju mapy procesów.

 

Produkt zawiera:

 • Diagram procesu w formacie .vpp
 • Legendę elementów w formacie .vpp
 • Opis procesu w formacie .pdf,
 • Instrukcję importu pliku .vpp do programu Visual Paradigm

 

Informacje dodatkowe

ILOŚĆ AKTORÓW

5

ILOŚĆ CZYNNOŚCI

20