Wartościowanie pracy

11 000,00 

Aplikacja FM Valuation Salary to narzędzie do wartościowania stanowisk pracy dla dużych i średnich firm, które mają potrzebę zarządzania strukturą organizacyjną oraz mają potrzebę porównywania stanowisk z poziomem wynagrodzeń na rynku pracy.

Opis

Aplikacja Wartościowanie pracy (FM Valuation Salary) to narzędzie do wartościowania stanowisk pracy dla dużych i średnich firm, które mają potrzebę zarządzania stanowiskami i porównywanie ich z poziomami wynagrodzeń na rynku:

  • ustalenie wspólnych kryteriów oceny dla wszystkich stanowisk
  • uzgodnienie kluczy i poziomów wartości dla kryteriów
  • przypisane poziomu wartościowania dla wszystkich stanowisk
  • ustalenie sumarycznej wartości punktowej dla każdego stanowiska
  • ustalenie struktury zaszeregowania stanowisk do kategorii płacowych

 

 

Zakupiona aplikacja może być samodzielnie rozwijana przez klienta, co więcej klient otrzymuje voucher na szkolenie z użytkownika aplikacji FileMaker aby dopasować aplikację do własnych potrzeb.
[product_table columns=”name,description” description_length=”4″]

Może spodoba się również…