Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Inwentaryzacja

  Model inwentaryzacji magazynu to ogólny schemat kolejnych czynności, które powinny zostać zrealizowane w celu przeprowadzenia analizy stanu magazynu. Model zawiera czynności związane całym procesem inwentaryzacji magazynu. 

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Wybór dostawcy

  Model procesu wyboru dostawcy to ogólny schemat przebiegu wyboru dostawcy towarów. Docelowo model zakłada wybór dostawcy oferującego najbardziej optymalne warunki umowne oraz cenowe przy założeniu najwyższej jakości produktów. 

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Kontrola dostawców

  Model procesu kontroli Dostawców to ogólny schemat mający na celu wskazanie najbardziej istotnych czynności koniecznych do wykonania w celu weryfikacji jakości współpracy z dostawcami. Celem procesu jest przeprowadzenie kontroli.  

 • Bez kategorii , Procesy logistyczne

  Zamówienie towaru

  Proces zamówienia towaru to ciąg czynności niezbędnych do realizacji zamówienia od momenty zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez analizę potrzeb i optymalizację dostawy. Opracowany model ma na celu optymalizację składanych zamówień. 

 • Bez kategorii , Procesy logistyczne

  Przyjęcie dostawy

  Model procesu przyjęcia dostawy to ogólny schemat czynności niezbędnych do prawidłowego pod kątem systemowym oraz fizycznym odbioru dostawy towarów. Proces zawiera elementy analizy dokumentów przewozowych, weryfikacji fizycznej towaru.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Wysyłka zamówienia

  Model procesu wysyłki zamówienia opisuje kolejne wykonania kroki zamówienia. Model uwzględnia kolejne czynności, których realizacja jest niezbędna do wysłania towaru oraz wprowadzenia danych do systemów zarządzania magazynem.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Przesunięcia MM

  Proces przesunięć towarów i produktów pomiędzy magazynami służy zamodelowaniu czynności związanych z MM. Model zawiera grupę czynności do wykonania przesunięć MM identyfikując miejsca powstawania dokumentów.