Platforma eSTORE Nova Praxis przeznaczona jest dla małych i średnich firm, które myślą o przeprowadzeniu zmian organizacyjnych, produktowych, usługowych ale nie chcą z różnych powodów sięgać po usługi konsultingowe firm doradczych.

Platforma została podzielona na 5 głównych kategorii:

 • Narzędzia i aplikacje
 • Gotowe mapy procesów
 • Szablony dokumentów
 • Licencje Visual Paradigm
 • Usługi ekspertów

Kategorie produktów

Aplikacje dla biznesu

Grupa produktów zawierająca gotowe narzędzia i mikro aplikacje mające na celu wsparcie pracowników oraz kadry zarządzającej w wykonywaniu codziennej pracy.

Modele procesów biznesowych

Grupa produktów zawierająca przykładowe przebiegi procesów wraz z plikiem źródłowym możliwym do otworzenia w narzędziu Visual Paradigm.

Procesy sprzedażowe

Model procesu sprzedażowego prezentuje połączenia między ośmioma procesami biznesowymi realizowanymi przez Dział Sprzedaży.

Szkolenia

Szkolenia i warsztaty prowadzone przez absolwentów szkół biznesowych oraz studiów MBA. Nasze szkolenia nie są tanie ale och celem jest pozyskanie praktycznej i cennej wiedzy związanej z modelowaniem procesów, finansami przedsiębiorstwa i projektów oraz szkolenia związane z procesem sprzedaży w modelu firma - firma.

Licencje oprogramowania

Grupa produktów zawierająca licencje na wybrane oprogramowania. W ramach naszych usług istnieje możliwość zakupu wybranych przez klientów licencji oprogramowania.

Aplikacje FileMaker

Oferujemy szereg gotowych aplikacji w oparciu o platformę FileMaker, która pozwala użytkownikom tworzyć elastyczne rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Procesy biznesowe

 • Bez kategorii , Procesy e-commerce

  Procesy e-commerce

  Procesy e-commerce to zestaw procesów związany z obsługą e-commerce w firmie. Uwzględniając specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności oraz poziom informatyzacji, zakupione procesy można dopasować do własnych potrzeb.
   

 • Procesy e-commerce , Promocje produktów

  Proces na zamówienie

  Proces na zamówienie to produkt dla firm, których model biznesowy jest w jakimś obszarze nietypowy i nie można go dopasować do danego wzorca. Modelujemy wybrany proces uwzględniając jego specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności.

 • Promocja!
  Procesy sprzedażowe , Promocje produktów

  COVID-19 w firmie

  Proces obsługi przypadku COVID-19 ułatwia firmom zaplanowanie sposobu postępowania w przypadku zaistnienia w firmie przypadku zachorowań COVID-19 lub wystąpienia innych przypadków losowych mających istotny wpływ na funkcjonowanie firmy.  

 • Digitalizacja , Modele procesów biznesowych

  Pakiet 5 map + licencja VP

  Pakiet przeznaczony jest dla firm MŚP. To innowacyjne rozwiązanie pozwala szybko wdrażać zmiany w sposób przemyślany, wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzi do modelowania procesów biznesowych oraz prezentacji ich w firmie w formie procedur.
   

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Przesunięcia MM

  Proces przesunięć towarów i produktów pomiędzy magazynami służy zamodelowaniu czynności związanych z MM. Model zawiera grupę czynności do wykonania przesunięć MM identyfikując miejsca powstawania dokumentów.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Wysyłka zamówienia

  Model procesu wysyłki zamówienia opisuje kolejne wykonania kroki zamówienia. Model uwzględnia kolejne czynności, których realizacja jest niezbędna do wysłania towaru oraz wprowadzenia danych do systemów zarządzania magazynem.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Inwentaryzacja

  Model inwentaryzacji magazynu to ogólny schemat kolejnych czynności, które powinny zostać zrealizowane w celu przeprowadzenia analizy stanu magazynu. Model zawiera czynności związane całym procesem inwentaryzacji magazynu. 

 • Bez kategorii , Procesy logistyczne

  Przyjęcie dostawy

  Model procesu przyjęcia dostawy to ogólny schemat czynności niezbędnych do prawidłowego pod kątem systemowym oraz fizycznym odbioru dostawy towarów. Proces zawiera elementy analizy dokumentów przewozowych, weryfikacji fizycznej towaru.  

 • Modele procesów biznesowych , Procesy logistyczne

  Kontrola dostawców

  Model procesu kontroli Dostawców to ogólny schemat mający na celu wskazanie najbardziej istotnych czynności koniecznych do wykonania w celu weryfikacji jakości współpracy z dostawcami. Celem procesu jest przeprowadzenie kontroli.  

 • Bez kategorii , Procesy logistyczne

  Zamówienie towaru

  Proces zamówienia towaru to ciąg czynności niezbędnych do realizacji zamówienia od momenty zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez analizę potrzeb i optymalizację dostawy. Opracowany model ma na celu optymalizację składanych zamówień. 

Promocje

 • Promocja!
  Aplikacje FileMaker , Digitalizacja

  Zestaw do Digitalizacji Basic

  Zestaw do digitalizacji BASIC to unikalne rozwiązanie dla małych firm, które szukają gotowego rozwiązania do digitalizacji dokumentów w swojej firmie wraz ze szkoleniami i instrukcjami dla pracowników.

 • Promocja!
  Aplikacje dla biznesu , Aplikacje FileMaker

  Wartościowanie stanowisk PROFESSIONAL

  Aplikacja NPX Valuation Salary Pro to narzędzie do wartościowania stanowisk pracy dla średnich i dużych firm, które mają potrzebę zarządzania strukturą organizacyjną oraz mają potrzebę porównywania stanowisk z poziomem wynagrodzeń na rynku pracy.

 • Aplikacje dla biznesu , Aplikacje FileMaker

  Wartościowanie stanowisk BASIC

  Aplikacja NPX Valuation Salary BASIC to narzędzie do wartościowania stanowisk pracy dla małych i średnich i firm, które mają potrzebę zarządzania strukturą organizacyjną oraz mają potrzebę porównywania stanowisk z poziomem wynagrodzeń na rynku pracy.

 • Bez kategorii , Procesy e-commerce

  Procesy e-commerce

  Procesy e-commerce to zestaw procesów związany z obsługą e-commerce w firmie. Uwzględniając specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności oraz poziom informatyzacji, zakupione procesy można dopasować do własnych potrzeb.
   

 • Promocja!
  Aplikacje FileMaker , Digitalizacja

  Zestaw do Digitalizacji Professional

  Zestaw do digitalizacji to unikalne rozwiązanie dla firm, które szukają gotowego rozwiązania do digitalizacji dokumentów w swojej firmie wraz ze sprawdzonym sprzętem, szkoleniami i instrukcjami dla pracowników oraz dokumentacją procesów.

 • Procesy e-commerce , Promocje produktów

  Proces na zamówienie

  Proces na zamówienie to produkt dla firm, których model biznesowy jest w jakimś obszarze nietypowy i nie można go dopasować do danego wzorca. Modelujemy wybrany proces uwzględniając jego specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności.

 • Promocja!
  Procesy sprzedażowe , Promocje produktów

  COVID-19 w firmie

  Proces obsługi przypadku COVID-19 ułatwia firmom zaplanowanie sposobu postępowania w przypadku zaistnienia w firmie przypadku zachorowań COVID-19 lub wystąpienia innych przypadków losowych mających istotny wpływ na funkcjonowanie firmy.  

 • Digitalizacja , Modele procesów biznesowych

  Pakiet 5 map + licencja VP

  Pakiet przeznaczony jest dla firm MŚP. To innowacyjne rozwiązanie pozwala szybko wdrażać zmiany w sposób przemyślany, wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzi do modelowania procesów biznesowych oraz prezentacji ich w firmie w formie procedur.
   

 • Aplikacje dla biznesu , Aplikacje FileMaker

  FM Document Managment

  Aplikacja Doc Manager to narzędzie do sprawnego zarządzania dokumentami w firmach MŚP. Aplikacja jest oparta na platformie FileMaker, dzięki czemu dostarczona wersja aplikacji może być adoptowana samodzielnie przez klienta.
  &nbspd;

 • Aplikacje dla biznesu , Narzędzia analityczne

  Narzędzie do oceny kondycji firmy – MAC

  Narzędzie niezbędne do weryfikacji kondycji finansów w każdej spółce prawa handlowego. Odpowiednie wyliczenia jak i interpretacja wskaźników pozwalają szybko ocenić kondycję finansów naszą oraz kontrahentów [MAC OS].